بی تردید، نقد و بررسی متون علمی دانشگاهی و برنامه‌های آموزشی، نقش مهمی در پرورش تفکر نقادانه و ایجاد روحیه‌ی نقد و نقد پذیری در محافل دانشگاهی ایفا می‌کند. در همین راستا، مجله «نقدنامه مدیریت» به صاحب امتیازی «شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» با هدف انتشار مقالات حوزه نقد کتب دانشگاهی، مقاله­‌ها و رساله ‌ها، و همچنین معرفی و نقد رویکردهای گرایش‌های مدیریت شروع به فعالیت کرده است.