لطفاً جهت دریافت پاسخ سریع، صرفا از طریق ایمیل نشریه به شرح زیر اقدام فرمایید و از تماس تلفنی اجتناب فرمایید.

آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، گروه مدیریت کدپستی: 1437774681

ایمیل:  payamamir800@gmail.com 

مدیر داخلی: امیر پیام


کاراکترهای تصویر را از انتها به ابتدا وارد کنید.
CAPTCHA Image