تذکر: چنانچه نویسنده محترم در به ثمر رساندن یادداشت انتقادی خود  از مؤسسه یا سازمانی حمایت و کمک مالی دریافت کرده، جهت درج  در صفحه اول مقاله، به این مساله اشاره نماید.

1-راهنمای استفاده از سامانه (ارسال و پی گیری مقاله) (کلیک کنید)

2- معیارهای نگارش مقاله و یادداشت انتقادی:

الف) عنوان مقاله یا یادداشت انتقادی:

عنوان مقاله یا یادداشت انتقادی نباید کلیشه ای و منحصر به ارزیابی انتقادی، نقد کتاب ... و ...باشد. عنوان باید برگرفته از گفتمان حاکم بر کتاب باشد.

ب) چکیده مقاله یا یادداشت انتقادی:

چکیده  (شامل خلاصه ی مقاله یا یادداشت انتقادی و کلمات کلیدی)

ج) مقدمه مقاله یا یادداشت انتقادی:

(شامل: مقدمه، بیان مسئله، سوالات و فرضیات و پیشینه)

د) معرفی و ارزیابی شکلی کتاب (حداکثر در یک صفحه):

- مشخصات شناسنامه‌­ای اثر (نویسنده/ مترجم، ناشر، ...) -معرفی ساختار کتاب (بخش­‌ها و فصل‌­ها، ...) - ویژگی­‌های فنی اثر (طرح جلد، صحافی، قطع، نوع و اندازه قلم، صفحه­ آرایی و ...) - ویرایش ادبی (علائم سجاوندی، قواعد نگارشی، ویرایشی و ...)

هـ) ارزیابی محتوایی کتاب (این بخش بسیار اهمیت دارد):

- بررسی ابعاد آموزشی اثر (جامعیت و تناسب محتوا با توجه به اهداف درسی، مطابقت اثر با آخرین سرفصل­‌های مصوب رشته، تناسب مطالب با سطح   علمی مخاطبان، میزان استفاده از ابزارهای علمی مانند تمرین، نمودار/ جدول/ تصویر و ...).

- مسئله‌مندی کتاب و پاسخگویی به نیازهای علمی و کاربردی کشور.

- بررسی و نقد گفتمان و اندیشه غالب بر کتاب.

- ارزیابی نظم منطقی و انسجام درونی بخش‌­های مختلف کتاب.

- میزان استحکام تحلیل­‌ها و تبیین‌های ارائه شده در اثر (توجه به مبانی و پیش­فرض­ های علمی و پژوهشی، نقد مستند و علمی آرا و نظرات مطرح شده،  ارائه تحلیل­‌های نوین و ...).

- دقت در کاربرد اصطلاحات تخصصی و معادل­‌سازی برای واژه‎­‌ها و اصطلاحات تخصصی و خارجی.

- میزان رعایت اصول و اخلاق علمی (استفاده از زبان علمی، ذکر منابع مورد استفاده، سوگیری غیر­علمی).

- هماهنگی یا سازواری اثر با ارزش­‌های اسلامی و ایرانی.

- نوآوری و استفاده از منابع معتبر و داده‌های روزآمد.

-رعایت اصول علمی ارجاع­ دهی در درون متن و کتاب­نامه.

و) نتیجه ­گیری:

- ارائه نظر نهایی در باره نقاط قوت و ضعف کتاب با در نظر گرفتن معیارهای محتوایی

- تبیین کاربرد­های کتاب با توجه به اهداف تألیف کتاب

ز) پیشنهادها

- پیشنهادها باید عملی، راهگشا و در جهت بهبود کیفیت کتاب باشد.

*  نکته: در صورتی که نظرات یا مطالب دیگری درباره اثر، در هر یک از بندهای پیشین قابل طرح است، لطفاً در متن مقاله مرقوم نمایید.

راهنمای فنی نگارش مقاله یا یادداشت انتقادی:

- مشخصات نویسندگان در فایلی مجزا باید به این شکل باشد: نام و نام‌خانوادگی نویسنده(گان) به فارسی و انگلیسی (مقالات فارسی) به عربی، انگلیسی و فارسی (مقالات عربی)؛ میزان ‌تحصیلات، رتبة علمی، گروه‌ آموزشی، نام ‌دانشکده، دانشگاه و شهر محل ‌دانشگاه نویسنده/ نویسندگان به فارسی و انگلیسی؛ معرفی نویسندة مسئول در صورت تعدد نویسندگان؛ • درج نشانی پست الکترونیک نویسندگان؛ و مشخص کردن نویسندة مسئول و شماره تلفن همراه.

- عنوان و مشخصات نویسنده مقاله یا یادداشت انتقادی به هیچ وجه بر روی فایل اصلی مقاله نباشد.

- مقاله  باید دارای اجزای اصلی: عنوان، چکیده (فارسی و انگلیسی برای مقالات یا یادداشت انتقادی فارسی) ، واژگان کلیدی، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه گیری، پیشنهادها و منابع باشد.

- صفحات مقاله حداکثر 20 صفحه (7000 کلمه) باشد.

- متن اصلی مقاله فارسی با فونت B Lotus  و اندازه 13 و فاصله خطوط 1 سانتی متر و حاشیه­های اطراف (بالا و پایین: ۵.۶ cm و چپ و راست: ۴.۵) در برنامة  Word تنظیم شود.

- عنوان مقاله فارسی با همان فونت با اندازه 16 باشد.

- متن چکیده فارسی  با همان فونت مربوط به فارسی و عربی با اندازه 11.5 و فاصله 1 سانتی­متر باشد.

- واژگان چکیده (بین 100 تا 180 کلمه) و واژگان کلیدی (حداکثر 5 واژه)، باشد.

- معادل خارجی اسامی خاص، اصطلاحات و واژگان در متن، در پاورقی قرار گیرد.

- چکیده انگلیسی با فونت Times new roman و اندازه عنوان با قلم 14 و متن اصلی با قلم 11.5 باشد.

  • شیوة استنادات، درون متنی و به‌شیوة زیر باشد:

- برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل ‌قول مستقیم (داخل گیومه)، نام‌ خانوادگی نویسندة کتاب یا مقاله، سال انتشار: صفحة - منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود. مثال: (خانلری، 1361: 298) .

- برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل‌قول غیرمستقیم، نام ‌خانوادگی نویسندة کتاب یا مقاله، سال انتشار و شمارة جلد و یا صفحه، درون پرانتز آورده شود. مثال: (حقیقی، 1366: ج1/ 21 ـ 25).

- ارجاعات درون متنی غیرفارسی، به‌شیوۀ قبل و به زبان اصلی آورده شود. مثال: (Halliday, 2003: 12) .

- اگر از نویسنده‌ای در یکسال بیش از یک اثر منتشر شده باشد، با قراردادن حروف الف، ب، پ، و ...، در زبان فارسی و حروف a،b ، و...، در زبان‌های خارجی، پس از سال انتشار، آثار از هم متمایز شوند.

- در صورت استفاده از فرهنگ یا دانشنامه‌ای که سرویراستار دارد، نام او، سال انتشار، شماره صفحه، درون پرانتز آورده ‌شود.

- اگر به مقالة خاصی ارجاع داده می‌شود، نام مؤلف مقاله، سال انتشار و صفحة منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود.

- غیر از موارد مذکور، نام فرهنگ یا دانشنامه، سال انتشار و صفحة منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده ‌شود.

- ارجاعاتِ تکراری، با واژه‌های «همان»، «پیشین» آورده شود مثلا برای ارجاع دوباره به منبع خانلری به این شکل ارجاع داده شود (همان، 1361: 300).

  • منابع در پایان مقاله، ابتدا منابع فارسی، عربی و سپس منابع لاتین، براساس نام‌خانوادگی نویسنده، به‌ترتیب حروف الفبا و به صورت زیر ذکر شود:

- کتاب: نام‌ خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام‌ نویسنده/ نویسندگان (تاریخ‌ انتشار). نام کتاب به‌صورت ایتالیک (ایرانیک)، نام مترجم یا مصحح، شمارۀ جلد، نوبت چاپ، محل انتشار: نام ناشر.

- مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام ‌نویسنده (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله»، نام مترجم، نام نشریه به صورت ایتالیک (ایرانیک)، سال نشریه، شمارة نشریه، شمارة صفحات مربوط به مقاله.

- منابع اینترنتی: نام‌ خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ دسترسی). «عنوان مقاله»، نام وب‌سایت (یا عنوان نشریة الکترونیکی، جلد، شماره، سال)، صفحه، آدرس اینترنتی.

نکته مهم: پذیرش اولیه مقاله یا یادداشت انتقادی مشروط به رعایت کامل «راهنمای نویسندگان» و پذیرش نهایی و چاپ مشروط به تأیید شورای داوری و هیئت تحریریه است.